Nordgard Konsult AB

Sturegatan 54
503 42 Borås
Ulf Nordgärd
Affärskonsult
- Styrelsearbete
- Ledningsfrågor
- Interimuppdrag

Tel: +46 70 518 54 56
E-post: ulf@nordgard.se
Bodil Nordgärd
Lönekonsult
- Löneadministration

Tel: +46 70 258 40 48
E-post: bodil@nordgard.se